2015. január hónap bejegyzései

Ballon Szakági értekezlet – 2015.02.28.

Kedves Mindenki!

Az MRSZ elnökségének 2015. január 27. napján megtartott ülésén a Ballon Szakág 2014. december 14. napján megtárgyalt és elfogadott és az elnökségnek jóváhagyásra felterjesztett Szervezeti és Működési Szabályzatát nem hagyta jóvá, azt átdolgozásra és bizonyos pontok kötelező módosítására a Ballon Szakági értekezletnek visszaküldte. A szintén ezen az ülésen végrehajtott szakbizottság választást az elnökség sorozatos szabálytalanságok miatt nem hagyta jóvá, és új választás megtartását rendelte el.

Ennek alapján új szakági értekezletet hívok össze.

Helye: Budaörs repülőtér körépület, II/11-es szoba

Ideje: 2015. február 28. Elemér napja, délelőtt 10 óra

Napirendi pontok:

  1. A Ballon Szakág Szervezeti és Működési Szabályzatának átdolgozása, elfogadása, és az elnökség felé jóváhagyásra történő előterjesztése.
  2. Szakbizottság megválasztása, és az elnökség felé jóváhagyásra történő előterjesztése.
  3. Munkacsoportok kijelölése.
  4. A Szakág 2015. évi munkatervének megtárgyalása, elfogadása, és az elnökség felé jóváhagyásra történő felterjesztése
  5. A Szakág 2015. évi gazdasági tervének megtárgyalása, elfogadása, és az elnökség felé jóváhagyásra történő felterjesztése
  6. A 2015. évi versenyek ismertetése.

Az értekezlet nyilvános.

Az értekezlet határozatképes, amennyiben a szavazásra jogosultak 50 %-a + 1 fő képviselve van.

A  határozathozatal egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással történik, kivéve a szakbizottság tagjainak választását, melyet titkos szavazással kell végrehajtani.

Amennyiben a Szakági Értekezlet határozatképtelen, a megismételt értekezletet ugyanezen a helyen és időben, ugyanezekkel a napirendi pontokkal 2015. március 7-én Tamás, Tomaj napjára hívom össze. Figyelmeztetem a tagságot, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt az eredeti napirendi pontokban, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

Felhívom a figyelmeteket arra, hogy az MRSZ 2015. évi tagdíjfizetés határideje január 31. napja (ebben az évben). A tagdíj befizetéseket az MRSZ alapszabálya, és a vonatkozó törvények, rendeletek alapján kell klubonként befizetni. Aki bármiben is bizonytalan, forduljon bizalommal Bráder Nikolettához, és nála ellenőrizheti azt is, hogy a szükséges okmányai le vannak-e adva a nyilvántartásba. A tagdíj mértéke 7.500.- Ft/fő/év, melyből 3.000.- Ft-ot a befizető szakága használhat fel. Kérlek benneteket, hogy írásban tegyetek javaslatot 2015. február 13. péntek, Ella, Linda napjáig arra, hogy mire fordítsa a Szakág ezt az összeget ebben az évben.

Végh Sándor

3. Női Hőlégballon Európabajnokság 2015. szeptember 14-19.

Kedves Ballonos Barátaim!

A 3. Női Hőlégballon Európabajnokság  2015. szeptember 14-19 között kerül megrendezésre a hollandiai Witteveen-ben (Drente Pr.)

Az EB-re a nevezési díj 350 EUR, amely a következőket tartalmazza:

  1. gáz,   az első verseny repülést követően
  2. kettő db versenytérkép
  3. reggeli kávé
  4. pilóta ajándékcsomag

Szállás lehetőség a közeli faházas üdülőparkban, ahol vacsora is rendelhető, amelyről a benevezett pilóták maguk gondoskodnak. Erről bővebb információ a személyes meghívókban áll majd rendelkezésre. A szervezők kérés esetén segítenek a szállás megrendelésében.

Az EB honlapja: http://www.womeneuropeans2015balloon.nl/

A nevezés összeállításához és engedélyezéséhez kérem, hogy az érdeklődő versenyzők nevét, lakcímét és emai címét 2015. január 20-ig részemre megküldeni szíveskedjetek.

Mindnyájatoknak eredményekben, sikerekben gazdag boldog Új Évet kívánok!

Üdvözlettel

Hidas Sándor