Jegyzőkönyv az MRSZ Ballon Szakbizottságának taggyűléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Mely készült 2007 január 27-én, Budapesten, az MRSZ Dagály utcai székházában.

Jegyzőkönyv vezetője: Török Sándor
Jegyzőkönyv hitelesítője: Oross János, Csók László.

Az eredetileg kiadott napirendnek megfelelően a mandátumvizsgálat következett. A január 31-i, MRSZ által meghatározott tagdíjfizetési határidő miatt a múlt évre érvényes mandátum számok alapján kezdődött a mandátumok megállapítása. Ennek alapján az érvényes mandátumokkal rendelkező tagok száma: 19 fő. A jelenléti ív alapján megállapításra került, hogy 17 fő érvényes mandátummal rendelkező képviselő van jelen. Előbbiek szerint az éves taggyűlés határozatképes.
Döme Tibor hozzászólása alapján felvetésre került – mivel az egész évre szóló határozatokról van szó – , hogy szavazhassanak azok a tagok is, akik az idei évre már befizették a tagdíjat és ennek alapján érvényes mandátummal rendelkeznek. Ez 3 klubot érint. A kérdés eldöntése szavazásra lett feltéve.
A szavazás eredménye:
Igen: 17
Tartózkodás: 0
Ellene: 0
A szavazás eredményeképpen a taggyűlés 20 fő jelenlévő képviselővel folytatta munkáját.

Következett a napirend elfogadása. Javaslat érkezett, hogy az előzetesen megállapított napirendtől térjünk el. Ennek oka az időközben kialakult légügyi helyzet, melyet 2. napirendi pontként tárgyaljunk. Előadója Mészáros László. Szavazás következett.
A szavazás eredménye:
Igen: 20
Tartózkodás: 0
Ellene: 0
A napirend így kiegészült a módosított 2. ponttal, a mögötte lévők 1-el magasabb sorszámot kaptak.

 1. A tagdíjhelyzetről Oross János tartott beszámolót, a mandátumok megállapítása fentiek szerint megtörtént.
 2. Mészáros László előadása, hallottak megvitatása.
 3. Végh Sándor beszámolója a 2006-os évről. A hozzászólások után szavazás következett.

A szavazás eredménye:
Igen: 19
Tartózkodás: 1
Ellene: 0
A beszámolót a taggyűlés elfogadta.

 1. Csók László előadása, a hallottak megvitatása.
 2. A versenynaptárat az előzetes beterjesztésnek és a helyszínen történt kiegészítésnek megfelelően a taggyűlés 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
  Ugyanígy, 19 igen szavazattal elfogadta a Nemzeti Bajnokság helyszínét, ami Pécs lesz.
  Szavazás történt a Nemzeti Bajnokság sorszámát illetően is. A vita arról folyt, hogy a XXVI. vagy a XXVII. Nemzeti Bajnokság legyen a verseny neve.
  A szavazás eredménye:
  Igen: 16
  Tartózkodás: 2
  Ellene: 1
  Így a következő Nemzeti Bajnokság a „XXVII. Nemzeti Bajnokság” néven kerül megrendezésre.
 3. Oross János előadása, a hallottak megvitatása.
 4. A ranglista helyezései és a válogatott keret kijelölése.

A szavazás eredménye:
Igen: 17
Tartózkodás: 2
Ellene: 0
A szavazásnak megfelelően a 2007. évi válogatott keretet a következő sportolók alkotják:

Németh Zoltán
Török Sándor
Végh Sándor
Nagy Péter
Tábori Gyula
Aklan Attila

 1. Végh Sándor előadása, a hallottak megvitatása.
 2. Csók László előadása, a hallottak megvitatása.
 3. Egyebek
 4. A Hungária Légisport Egyesület felvétele a tagszerveztek sorába.
  A szavazás eredménye.
  Igen: 19
  Tartózkodás: 0
  Ellene: 0

Több téma nem lévén a taggyűlés berekesztésre került.

Bp. 2007. január 27.

Török Sándor sk.                         Oross János sk.                                  Csók László sk.
jkv. vezető                                      hitelesítő I.                                      hitelesítő II.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük